Vogels spotten in Zeeland

Westkapelle is een uniek gebied om vogels te kijken door zijn goede ligging: het is het meest westelijkse puntje van Nederland en daardoor een goede locatie voor zeevogels. Het hele jaar zijn er veel vogels in en om Westkapelle te zien.

Vogels kijken kan in verschillende gebieden rond het dorp. Het beste drie gebieden zijn: de zeedijk, het Noordervroon en de kreken.

De zeedijk loopt van het Zuiderhoofd noordelijk richting Domburg en is een uitstekende plek om zeevogels te kijken. Het hele jaar rond zitten er grote aantallen meeuwen en Steenlopers. In het winterhalfjaar komen daar Drieteenstrandlopers en Paarse Strandlopers bij. Zeevogels zijn het meest algemeen tijdens of na een harde westerstorm en dan in de maanden augustus tot en met november. Soorten die dan gezien kunnen worden, zijn Jan van Genten, pijlstormvogels, jagers en verschillende soorten alkachtigen. Het meest ideaal is een harde noordwesterstorm en de beste plekken zijn dan´t Kiekuus op de dijk en achter het dijkpaviljoen De Westkaap.

Het recentelijk aangelegde natuurontwikkelingsgebied Noordervroon ten noorden van het dorp is een ware magneet voor vogels. Door de grote waterpartijen en het open karakter zitten hier altijd grote aantallen watervogels. In de zomermaanden komen hier drie soorten sterns tot broeden en twee soorten plevieren. Verder is de Kluut een opvallende broedvogel. Ook dit gebied is in de trektijd (april,mei / aug-okt) het meest interessant. Vele verschillende soorten strandlopers en ruiters komen dan een paar dagen opvetten. Maar ook zijn er een hoop zangvogels te vinden langs de struikenrijke binnenwegen. In het winterhalfjaar wordt het gebied voornamelijk bevolkt door eenden en ganzen en jagen er Slechtvalken en Blauwe Kiekendieven.

De kreken van Westkapelle zijn vooral voor duikeenden zoals de Kuifeend en Tafeleend een goede plek. In de winter zijn hier grote aantallen te vinden van deze soorten. Verder komen er diverse soorten moerasvogels tot broeden zoals de Kleine Karekiet, Waterral en Bruine Kiekendief. Deze soorten zijn het meest te vinden in de rustige en rietrijke oostkreek. Speciale wintergasten zijn de IJsvogel, de Roerdomp en het Bokje.

Het meest opvallende aan Westkapelle zijn de grote aantallen zeldzame soorten die er gezien zijn in de loop van de jaren. Zeldzame vogels duiken vaak op de raarste plaatsen op en zijn in Westkapelle dan ook vaak te zien op de begraafplaats, opslagterrein Erika en de laatste jaren ook het Noordervroon. Door het licht van de vuurtoren worden veel s nachts trekkende vogels naar beneden gelokt.

Met dank aan Marcel Klootwijk. Meer informatie:
www.vogelsinbeeld.nl
www.natuurfotozeeland.nl
www.walcheren.waarneming.nl

www.vwgwalcheren.nl

www.trektellen.nl

Kluut vogel zeeland westkapelleMeeuwen zeeland westkapelleSteenloper zeeland westkapelleVisdief vogel zeeland westkapelle